Een frisse school begint in de klas

Een frisse school

Een frisse klas is belangrijk voor de gezondheid en leerprestaties van leerlingen en leerkrachten. In deze voorlichtingsfilm, ontwikkeld voor (aankomende) leerkrachten, is te zien hoe dit eenvoudig kan worden gerealiseerd. De film is opgebouwd uit verschillende modules die afzonderlijk van elkaar te bekijken zijn. Het is aan de kijker de keuze welke route hij/zij volgt.


Deze film werkt niet of minder goed op een Internet Explorer versie lager dan 9.
Wij adviseren de nieuwste versie Flash en/of een nieuwere browser versie te installeren zoals Internet Explorer 9 of hoger of Google Chrome.

Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. De GGD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Externe 'links' (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan de GGD worden beheerd. De GGD draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Beheer

Concept en creatie: Reclame adviesbureau Living the brand, Amsterdam
Beheer: info@livingthebrand.nl